Išorinių finansininkų paslaugos

Darbui su Užsakovu skiriamas aukštos kvalifikacijos finansų specialistas. Jis atliks visas jūsų įmonėje būtinas finansinės analizės ir kontrolės funkcijas. Įvertinus įmonės poreikius, su Užsakovu suderinama, kiek valandų per savaitę ar dienų per mėnesį gali reikėti šio specialisto paslaugų. Kiekvienos įmonės poreikiai yra skirtingi, tačiau žemiau pateikiamas sąrašas svarbiausių funkcijų, kuriomis galima vadovautis, planuojant naudą iš išorinio finansų specialisto paslaugos.

 • Finansinių ataskaitų analizė ir komentarai;
 • Vykdo įmonės veiklos finansinių rodiklių skaičiavimą ir analizę, pateikdamas išvadas ir pasiūlymus.
 • Rengia įmonės finansinių rodiklių planus ir prognozes.
 • Vykdo įmonės finansinės būklės ir veiklos analizę tokiais aspektais:
 • Produkto/produkcijos pardavimų, pardavimų savikainos ir kainos elementų analizė ir pasiūlymai.
 • Pirkimų ir pardavimų analizė ir kontrolė;
 • Atsargų (stygius, perteklius, atidėjimai) ir kitų apyvartinio kapitalo elementų analizė;
 • Veiklos kaštų analizė, kontrolė ir pasiūlymai;
 • Veiklos pelningumo klientas / produktas bei kitais pjūviais analizė ir pasiūlymai;
 • Darbo resursų efektyvumo analizė;
 • Pinigų srautų analizė (mokėtinų ir gautinų sumų) analizė.
 • Dalyvauja įmonės planavimo procesuose. Prognozių (vidutinės ir ilgos trukmės finansinių perspektyvų modeliavimas) rengimas, biudžetų sudarymas, priėmimas ir jų kontrolė bei monitoringas.
 • Dalyvauja įmonės finansinių duomenų konsolidavimo procedūrose.
 • Atlieka įmonės verslo / investicinių projektų ar idėjų galimybių finansinę analizę. Rengia verslo / investicinių projektų finansinę dalį.
 • Ruošia įmonės poreikiams tenkinti reikalingas finansines ataskaitas / raportus (savininkams, vadovybei, specialistams ir skyrių vadovams) pagal valdymo objektus: pelnas, savikaina, pardavimai.
 • Dalyvauja verslo ir finansų procesų efektyvumo vystyme.

 

Kodėl verta rinktis išorinio finansų specialisto paslaugą?

 

 • Darbui su Užsakovu skiriamas aukštos kvalifikacijos finansų specialistas, turintis finansų analitiko / finansininko darbo patirties.
 • Išorinis finansų analitikas, nebūdamas jūsų įmonės etatiniu darbuotoju, nesukurs netiesioginių sąnaudų, nes bus mokama tik už faktiškai suteiktas paslaugas.
 • Geriausių rezultatų įmonėje galima tikėtis kuomet visas funkcijas atlieka tikri savo profesijos žinovai Tačiau ne visuomet įmonėje yra poreikis turėti pilnu etatu dirbantį finansų analitiką ar finansininką. Todėl mes siūlome naudotis mūsų specialistų paslaugomis tokioje apimtyje, kuri geriausiai tenkins jūsų verslo poreikius.