Finansų planavimas/biudžetavimas

Esame įsitikinę, kad labai svarbu turėti įmonės poreikius atitinkančią finansų planavimo sistemą, padedančią efektyviai valdyti įmonę. Mūsų uždavinys yra padėti Jums realizuoti šį tikslą. Mes siūlome savo paslaugas rengiant finansinius strateginius ir operatyvinius – taktinius planus, bei juos tarpusavyje derinant, siekiant, kad trumpalaikiai veiksmai derėtų prie bendros strategijos. Tokie veiksmai leidžia efektyviai panaudoti lėšas, lanksčiai ir operatyviai reaguoti į pasikeitusias išorines ar vidines sąlygas.

Mūsų paslaugos finansinio planavimo srityje:

  • Įmonės būsimo finansavimo poreikio ir būklės analizė, siekiant efektyviau planuoti įmonės veiklą, kontroliuoti rezultatus, įgyvendinti strateginius planus;
  • Finansinių planų sudarymas;
  • Įmonės (ar jos padalinių) biudžeto ar atskirų jo dalių sudarymas;
  • Veiklos finansinių prognozių ir scenarijų – alternatyvų rengimas;
  • Sudarytų finansinių planų, biudžetų vykdymo kontrolė;
  • Finansinių planų, biudžetų pagrįstumo auditas.