Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2019-01-01


  Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes nuo 2019-01-01:

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 721,50 Eur  (t. y. minimalios mėnesinės algos 555 Eur padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis yra mažesnis už 4,407 Eur  (t. y. minimalaus valandinio atlygio 3,39 Eur padauginto iš koeficiento 1,3)

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami.

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 20 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 721,50 Eur (555 Eur x 1,3) , ar valandinis atlygis yra lygus ar didesnis už 4,407 Eur (3,39 x 1,3) Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR Vyriausybės patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.  

Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje: 

Išmokėtų dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama 20 proc. pajamų mokesčiu.

Išmokėtų dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos (15 Eur),  gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Su kokiu atlyginimu turi būti lyginama išmokamų dienpinigių suma už komandiruotes Lietuvoje? Dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu